هفته گذشته، در 29 نوامبر 2016، قانون اختیارات تحقیقاتی 2016 موافقت سلطنتی را در بریتانیا دریافت کرد و لازم‌الاجرا شد بلافاصله.

این قانون جدید با نام مستعار منشور اسنوپر جایگزین قانون اختیارات تحقیقی می‌شود که در فوریه 2000 لازم‌الاجرا شد و در دسامبر منقضی می‌شود.

قانون اختیارات تحقیقاتی اختیارات جدیدی را معرفی می‌کند و برخی از اقدامات خاکستری را در اطراف پلیس و سایر آژانس‌های امنیتی و اجرایی، هک کردن دستگاه‌ها و رایانه‌ها، چه در بریتانیا و چه در خارج از کشور، روشن می‌کند.