شماره تماس : 02128426511

تعرفه های همکار crm

مدرسه مجازی

crm
تومان 10.499.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

سیستم مدیریت فروش

crm
تومان 8.499.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

سیستم جامع مدیریت مالی و حسابداری crm

تومان 13.000.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

معرفی سامانه مدیریت منابع انسانی

crm
تومان 9.500.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

مدیریت آموزش مجازی

crm
تومان 12.999.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

مدیریت باشگاه ورزشی کمک مربی

crm
تومان 7.699.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

مدیریت ارتباط با مشتری پیشرفته

crm
تومان 12.999.000 یک بار برای همیشه
 • گارانتی کیفیت
 • پشتیبانی رایگان
 • آپدیت رایگان
 • دسترسی مادام العمر

همراه و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها،پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

دفتر مرکزی
تلفن : 02128426511
دفتر زنجان
آدرس : زنجان-سعدی شمالی-خیابان بهار-ساختمان نگار-طبقه4
Layer 1